مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی  مرکز اورژانس فسا : امروز چهارشنبه پانزدهم  اسفند ماه  97جلسه کمیته خدمات بهداشت و سلامت محیط زیست در خصوص  طرح امداد نوروزی 98 با حضور  نمایندگان  ، معاونت غذاو دارو-محیط زیست- دامپزشکی- اتاق  اصناف- هلال احمر- میراث فرهنگی-  جهت هماهنگی و اقداماتی که در طول امداد نوروزی 98 جهت مسافرین  نوروزی باید انجام شود، در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا برگزارگردید و آقای کرمی زاده ریاست محترم اورژانس  پس از خوش آمد گویی  به اعضاء کمیته، شرح وظایف آنها را بیان نمودند و سپس حاضرین ، برنامه های امداد نوروزی خود را ارائه نمودند و مقرر شد  اعضاء کارگروه لیست کشیک 24 ساعته را جهت آمادگی های  لازم برای هرگونه  حادثه احتمالی به دبیرخانه eoc اورژانس دانشگاه ارسال کنند.