مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی  مرکز  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا :  از  اول  اسفند ماه 97 کارگاه آشنایی با  کنترل  خشم  در  دونوبت  جهت پرسنل   عملیاتی  و ستادی  مرکز اورژانس فسا  برگزار گردید. بر اساس این گزارش تعداد 80 نفر از تکنسین های  فوریتهای پزشکی و کارکنان  ستاد ی مرکز در این  کارگاه  شرکت نمودند و اقای  دکتر  اجاقی  مسول بهداشت روان  معاونت بهداشت دانشگاه مطالب  ارزند ه ای  در این  خصوص  ارائه کردند که  مورد  استقبال  حاضرین  قرار گرفت .ضمنا  با توجه  به اینکه  کنترل  خشم  مسئله حائز اهمیت در  فوریتهای  پزشکی  و ارائه  خدمات اورژانسی  به مردم می باشد مقرر گردید  این مباحث و جلسات به طور  مستمر از کانال واحد آموزش  اورژانس  پیگیری  شود.