مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : امروز  سه شنبه97/11/23ضمن مراجعه آقایی 65 ساله  به درمانگاه  ششده با مشکل قلبی ، در هنگام معاینه و گرفتن نوار قلب  و داروهای قلبی به دلیل  آریتمی دچار  ایست  قلبی  می شود  که  با حضور  به موقع  پرسنل اورژانس  و  عکس العمل  سریع و انجام  موفقیت آمیز  ماساژ قلبی ریوی  به وضعیت  مناسب  رسیده و پس از  اقدامات  تکمیلی  توسط  تکنسین ها ی اورژانس ضمن مانیتورینگ  کامل جهت ادامه درمان  به بیمارستان حضرت ولی عصر  انتقال  داده شد.  آقایان مرتضی قلندری و حامد صفرپور پرسنل پایگاه  اورژانس ششده  وخانم  دکتر  رحیم  زاده  وخانم  آسوده  و زرین  بال،  و پرسنل کادر درمانی   ششده این  احیاء موفق را  انجام داده اند.