مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی مرکز مدیریت  حوادث وفوریتهای پزشکی فسا صبح  دیروز  دوشنبه یکم  بهمن ماه جناب آقای  رحیم کرمی زاده  ریاست محترم  مرکز  اورژانس  در جلسه  پرسش وپاسخ واقع در  سالن کنفرانس  اورژانس  شرکت نمودند  و به  سوالات  حاضرین  در خصوص  مسائل  رفاهی  و ورزشی  و همچنین  پیگیری مطالبات  سال  96 پرسنل  توضیحات لازم  را ارائه نمودند، ایشان همچنین در خصوص  برنامه های نوروز98 اورژانس نیز  مطالبی بیان کردند.