مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی
کارشناسان این مرکز در فروردین ماه 1395 تعداد 1431ماموریت انجام داده اند که تعداد233مورد مربوط به تصادفات -509مورد قلبی تنفسی -689مورد سایر حوادث وبیماریها  بوده است که الحمد لله در مقایسه با  فروردینماه 1394 کاهش  تصادفات وبیماریها داشته ایم .
بر اساس این گزارش  به مناسبت هفته سلامت دودستگاه آمبولانس به ظرفیت 6نفر کارشناس  آقا و 2نفر کارشناس  خانم در محل مصلی نمازجمعه استقرار داده شد که 300نفر مراجعه کننده به این ایستگاه سلامت  از خدمات کنترل فشار خون وتست قند خون  وتوصیه های کارشناسان  در خصوص سلامت خود وخانواده محترمشان بهر ه مند گردیدن  ضمنا به اطلاع میرساند که ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عسکری  نیز ضمن شرکت د ر مراسم عبادی سیاسی   وسخنرانی  در نماز جمعه به مناسبت هفته سلامت از  ایستگاه سلامت  بازدید نمودند