مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • بازسازی محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهریبازسازی محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهری
  • بازسازی محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهریبازسازی محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهری
  • بازسازی محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهریبازسازی محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهری
  • بازسازی محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهریبازسازی محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهری

 

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 115 فسا : محیط داخلی پایگاه اورژانس دوم شهری که مدت ها بود , به شکلی نامناسب دکوراسیون قدیمی , محیط آشپزخانه را پوشانده بود با پیگیری های مرکز اورژانس 115 فسا و همکاری و کمک و پیگیری های مسولین بیمارستان شریعتی بالاخره محیط زیبا و در خور پرسنل محترم اورژانس فراهم و بازسازی شد. با تشکر