مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا : امروز  شنبه  یکم  دیماه  1397 ساعت6:40 دقیق صبح  ستاد عملیات اورژانس فسا  ، تکنسین های پایگاه  دوگان را  جهت  بیماری  56 ساله  با  درد  قفسه  سینه  بدون  سابقه  بیماری  قلبی  اعزام  می کند ،  به  محض  رسیدن   بر  بالین  بیمار  ارزیابی  اولیه انجام  می شود   وبنا بر  تشخیص تکنسین ها ،بیمار  به  سمت  درمانگاه  دوگان  حرکت  میدهند  پس از   رسیدن  پزشک  بر بالین بیمار و انجام  معاینه  و  گرفتن  نوار قلب  و بررسی   ثانویه، در هنگام  انتقال به  تخت ،  بیمار دچار ارست قلبی  می  شود که  بلافاصله  عملیات  احیاء قلبی   ریوی  توسط  تکنسین های  اورژانس  و پزشک   درمانگاه  شروع   می  شود که  پس از   5  دقیقه  ماساژ قلبی موفق،  بیمار  به  حالت  کاملا هوشیار می رسد ،  و پس از  اقدامات  تکمیلی توسط  پرسنل  اورژانس،  بیمار  جهت  ادامه درمان  به  بیمارستان حضرت  ولی  عصر  منتقل  می شود،  در این  عملیات موفق  پرسنل  اورژانس  دوگان  آقایان  سعید عابدی  و سعید  نکویی و مهدی ارجمند ( درحال تعویض  شیفت ) و پزشک درمانگاه دوگان  سرکار خانم  بردبار وپرسنل درمانگاه  آقای  حسین حیدری و خانم بیابانی شرکت  داشتند که  از  این  بزرگواران  تقدیر وتشکر  بعمل  می  آید.