مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا :  ریاست و پرسنل اورژانس  صبح امروز چهارشنبه  در مراسم سالگرد شهدا گمنام  و گرامیداشت شهدا و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی فسا شرکت نمودند .در این مراسم معنوی  که در جوار قبور شهدا ی گمنام دانشگاه  برگزار گردید امیر دریادار سیاری سخنرانی کردند  و از ایثارگران  دانشگاه علوم پزشکی  تجلیل شد ضمنا از  آقای مظفراسفندی به نمایندگی ازطرف ایثارگران  مرکز اورژانس  به عنوان ایثارگر نمونه تقدیر بعمل آمد.