مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  اورژانس  فسا : از  تاریخ شهریورماه 1397  با تجهیز  و تکمیل  یک دستگاه آمبولانس اسپرینتر غیر عملیاتی  صرفا  جهت آموزش های  مختلف  اورژانس  بهره برداری  گردید. با  راه اندازی  این آمبولانس  آموزشی در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا  کلیه امورات آموزشی اعم  از  آموزش  امداد همگانی و تخصصی جهت کارآموزان و کارورزان رشته فوریتهای پزشکی  توسط  این  آمبولانس و کارشناسان و رابطین آموزشی  صورت  می گیرد، همچنین   با  این  خدمت  در زمان  مانور های زلزله  و همایش ها و برنامه های آموزشی آمبولانس  پایگاههای  فعال از چرخه  عملیات خارج نشده و به فعالیت و امداد رسانی خود مشغول هستند. لازم به ذکر است از ابتدای شهریور تاکنون بیش از 30  آموزش  همگانی وتخصصی توسط این  واحد  انجام  شده است که باعث  افزایش آگاهی  عمومی و نجات جان  نیازمندان گردیده است و مورد استقبال مردم  قرار گرفته است .  ضمنا  این مرکز  آمادگی دارد  با درخواست کتبی  سازمان ها و ادارات  و نهاد ها و اماکن عمومی  از قبیل مساجد وحسینیه ها در کل  شهرستان  کلاس های  آموزشی برگزار نماید