مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورزانس فسا : در تاریخ هشتم آذرماه  97 یکدوره آموزش احیا قلبی ریوی و  همچنین نحوه برخورد صحیح با بیماران  و مصدومان حوادث ترافیکی در مواقع  ضروری ، توسط  آقایان حسینی و رادپور و مسول واحد آموزش  سرکار خانم اسماعیلی،  جهت پرسنل بیمارستان شریعتی   برگزار گردید ، لازم به ذکر است کلیه ادارات ونهادها واماکن عمومی  می توانند  ضمن درخواست  کتبی از مرکز اورژانس فسا  و ارسال لیست شرکت کنندگان از خدمات آموزشی  اورژانس  بهره مند شوند.