مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی اورژانس فسا : در تاریخ هفتم آذرماه 97واحد آموزش  اورژانس ضمن مراجعه به  پیش دبستانی گلچین جهت برگزاری مانور  زلزله ، این  نوآموزان  را  با  خدمات اورژانس 115 ونحوه تماس با اورژانس  در موقع  ضرورت  آموزش دادند. با تشکر  از  سرکار خانم مریم کاظمی  و آقای ابراهیم کریمی