مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : عملکرد  این مرکز  در  ابان ماه 97 به  قرار  ذیل  می باشد .

1- تعدادکل تماس با مرکز  پیام 115= 15600

2-تعداد کل  اعزام  آمبولانس  به ماموریت = 1039

3- تعداد مشاوره های  صورت  گرفته= 458

4- تعداد بیماران با درمان سرپایی = 219

5- تعداد بیماران  با  رضایت  شخصی = 149

6- تعداد بیماران بستری= 769

7- تعداد بیماران حوادث ترافیکی =258مورد با 271 مصدوم

8- تعداد بیماران  حوادث غیر ترافیکی = 199

9- تعداد سایر بیماران= 582