مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس  فسا : امروز  دوشنبه 1397/09/05جلسه مسولین  پایگاههای  اورژانس   115 شهرستان فسا  در محل  سالن  کنفرانس اورژانس  برگزار گردید . بر اساس  این گزارش  آقای  رحیم کرمی  زاده  ریاست محترم  مرکز  و آقای  یوسف کریم  زاده مسول کنترل کیفیت و سید ایوب  حسین  مسول MCMCاورژانس  ضمن  گوش دادن  به  توضیحات مسولین  پایگاهها، مسائل ومشکلات  را  مورد بررسی قرار دادند،  یکی از  موضوعات مطرح  شده   در خصوص  سیستم جدید  ثبت  ماموریت های اورژانس  توسط  تبلت بود  که مقرر گردید  هرچه  سریعتر مرتفع گردد./