مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی  مرکز  اورژانس فسا: با همکاری بسیار خوب مسولین  دانشگاه  و بیمارستان  حضرت  ولی عصر (عج) وپیگیری های  مسولین  اورژانس جایگاه  شستشوی آمبولانس های مرکز  اورژانس 115 فسا  در  محل  بیمارستان   حضرت ولی  عصر تکمیل  و مورد  بهره برداری  قرار گرفت.