مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

توسط واحد آموزش مرکز اورژانس فسا انجام شد:
آموزش تئوری وعملی،ماساژ قفسه سینه وتنفس مصنوعی،انسدادراه هوایی و نحوه برخورد با خونریزی ها و تفاوت بین غش وشوک عصبی با تشنج،
زمان:یکشنبه27آبان ماه 1397
مکان: دبیرستان های،دخترانه وپسرانه متوسطه اول شهر ششده

تعداد شرکت کنندگان: 150نفر
با تشکر از سرکارخانم اسماعیلی فر و آقای جواد حیدری نژاد