مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی  مرکز  اورژانس فسا : دیروز دوشنبه چهاردهم آبان جناب  اقای  رحیم  کرمی  زاده  ریاست محترم مرکزبه همراه اقای  کریم  زاده مسول محترم  کنترل  کیفیت  اورژانس وآقای علی اکبری  مهندس مشاور دانشگاه ، از پروژه های  در حال  ساخت اورژانس (ساختمان بقیه الله - پایگاه های اورژانس صحرارود و صادق آباد) و درمانگاه  صحرارود  بازدید  نمودند.در ضمن این بازدید  ،جا نمایی جهت  پایگاه  جدید شهری  طبق دستور العمل برنامه ششم توسعه  نیز انجام  شد.