مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت  حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : عملکرد این مرکز  در  مهرماه  به  شرح  ذیل  می باشد.

1-تعداد کل  تماس  با  مرکز 115فسا: 15682

2- تعداد کل  اعزام  آمبولانس: 1296

3- تعداد مشاوره ها :420

4-تعداد بیماران  درمان  سرپایی: 229

5- تعداد بیماران   با  رضایت  شخصی( انصراف ازانتقال):165

6- تعداد بیماران  بستری: 826

7- تعداد بیماران  با حوادث  ترافیکی :257مورد  با 285 مصدوم

8-تعداد بیماران حوادث غیر ترافیکی : 212

9-تعداد سایر بیماران: 827