مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورزانس فسا :  در تاریخ  دوشنبه هفتم آبان ماه  جلسه  هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا  با حضور  کلیه  اعضا ء ورئیس مرکز فوریتهای پزشکی در محل  اداره  اورژانس 115 واقع در میدان  امام حسین (ع) برگزار گردید. در این جلسه  علاوه بر  موضوعات  قابل پیگیری  دانشگاه و در خصوص مسائل ومشکلات عمده  اورزانس 115 بحث وتبادل نظر صورت گرفت ، و در پایان  ضمن بازدید هیات رئیسه ازسالن کنفرانس اورژانس ریاست محترم دانشگاه در خصوص  رفع  مشکلات این مرکز قول همکاری ومساعدت لازم دادند.