مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : روز دوشنبه , هفتم آبان ماه  , جناب آقای دکتر خالقی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی فسا به همراه جناب آقای دکتر جمشیدی معاون محترم توسعه و پشتیبانی دانشکاه علوم پزشکی فسا طی مراسمی از بخش های تازه راه اندازی شده مرکز اورژانس 115  فسا در حضور جناب آقای رحیم کرمی زاده ریاست محترم مرکز اورژانس دیدن کردند و در نشستی صمیمانه راه کار های عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت . در این دیدار واحد mcmc مورد دیدن قرار گرفت و همچنین از دو دستگاه آمبولانس 315 جدید که چند روزی بیشتر نیست که به ناوگان خودرو های اورژانس اضافه شده است . مورد رونمایی قرار گرفت .