مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  اورژانس فسا: در تاریخ97/07/30 باهمکاری و هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه و واحد آموزش  سازمان  اورژانس فسا کلاس آموزشی  نحوه برخورد با  بیماران دچار  مسمومیت با  گاز  مونوکسید کربن در محل  معاونت  بهداشتی دانشگاه  با  حضور 30 نفر  از  بهورزان  وکارمندان  این معاونت  با  تدریس آقای احمد  رادپور  کارشناس  فوریتهای  پزشکی  برگزار گردید.