مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : روز چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه آقای کرمی  زاده  ریاست محترم  اورژانس  به  اتفاق آقای  کریم زاه مسول  محترم کنترل کیفیت و آقایان اسفندی نژادپرسنل واحد  انبار  اورژنس و صفری مسول نقلیه وبیسیم وفریبرز رنجبر مسول پایگاه نصیرآباد ، با  اقای مهندس  تهمتن  شهردار محترم میانشهر دیدار کردند و درباره مسائل و مشکلات پایگاه اورژانس  نصیرآباد و درمانگاه  شبانه روزی  میانشهر ومشکلات موجود  بین  این  دو واحد وهمچنین  مشکلات  جاده های  مواصلاتی منطقه در خصوص  ماموریت های  اورژانس ، از جمله آسفالت  راه  قدیم  نصیرآباد به میانشهر  جهت دسترسی سریع تر به  مصدومان وهمچنین آسفالت  جلو  پایگاه  اورژانس اتخاذ گردید،  ضمنا در مورد پارکینگ آمبولانس  و ماشین های شخصی و اداری درمانگاه میانشهر و  شماره گذاری  کوچه ها  بحث وتبادل نظر صورت گرفت و آقای تهمتن قول دادند دراین خصوص همکاری نمایند.