مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 115 فسا : تکنسین های این مرکز از تاریخ نهم لغایت بیست و یکم  ماه  جاری(مهرماه) موفق شدند با تشخیص به موقع  وسریع  خود  به تعداد پنج نفر  از  همشهریان  عزیز زندگی  دوباره  ببخشند. بدینوسیله  از زحمات وتلاش های این  عزیزان تقدیر وتشکر بعمل  می آید:

1- آقایان خالق بهزادی و کورش بهزادی  در ماموریت موفق1397/07/09

2-آقایان اقایان علی بازیار و محمد هادی کماندار  در ماموریت موفق 1397/07/15

3-آقایانمحمد سلیمی و سیدعلی موسوی در ماموریت موفق 1397/07/16

4-آقایان سید علی موسوی ومجتبی زارعپور در ماموریت موفق 1397/07/19

5- آقایان محمد زنگنه و عباس کرمی وصفر پور  در  ماموریت موفق 1397/07/21