مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار ماموریت نیرو‌های امدادی اورژانس

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ پیرحسین کولیوند در مراسم  بهره برداری از ۴۰۰ دستگاه آمبولانس پیشرفته ناوگان اورژانس افزود: در سال  گذشته بیش از سه میلیون ماموریت توسط نیرو‌های اورژانس انجام شده است.

وی  با اشاره به توسعه اورژانس در سال‌های گذشته گفت: هم اکنون ۴ هزار و ۸۰۰  دستگاه آمبولانس در اختیار داریم که حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه آن در  سال‌های گذشته به ناوگان اورژانس اضافه شده است.

کولیوند افزود:  همچنین هم اکنون ۳۹ بالگرد در اورژانس هوایی مشغول فعالیت هستند و با ایجاد  موتور آمبولانس‌ها زمان رسیدن به محل در تهران توسط نیرو‌های اورژانس که  بیش از ۳۸ دقیقه بوده هم اکنون به ۱۰ تا ۱۲ دقیقه کاهش پیدا کرده است.