مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : با حضور ریاست محترم مرکز  جلسه  پرسش و پاسخ در سالن کنفرانس برگزارگردید، تکنسین های  اورژانس  مسائل و مشکلات حوزه کاری  خود را مطرح  کردند و جناب آقای کرمی زاده توضیحات لازم  را ارائه  نمودند.