مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث  وفوریتهای پزشکی فسا : کارشناسان  ستادی  وعملیاتی این مرکز  در شهریورماه 1397 خدمات ذیل  را  ارائه  نمودندک

1- تعدادکل  تماس  با  مرکز  115  =  17770

2- تعداد کل  اعزام  آمبولانس        = 1483

3- تعداد مشاوره های  انجام  شده     = 837

4- تعداد بیماران  درمان  سرپایی      = 404

5- تعداد بیماران که با رضایت شخصی ازآمدن 

به بیمارستان منصرف شده واخذ امضاءگردید=229

6- تعداد بیماران  بستری  شده در بیمارستان=981

7- تعداد بیماران حوادث ترافیکی( تصادفی)=278 مورد با 360 مصدوم

8- تعداد بیماران حوادث غیر ترافیکی =  235

9- تعداد  سایر  بیماران  =  970