مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

با توجه به در پیش رو بودن سالروز تاسیس اورژانس 115 و به منظور آشنایی و آگاهی عموم مردم به خدمات اورژانس فوریت های پزشکی و ارج نهادن به خدمات ارزشمند این قشر خدوم ریاست مرکز اورژانس 115 فسا حناب آقای رحیم کرمی زاده در مورخه 23 شهریور در مصلی نماز جمعه شهرستان فسا قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی داشتند