مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورزانس فسا : عملکرد این  مرکز در مردادماه به شرح ذیل می باشد.

1-تعداد کل تماس با مرکز 115= 16750تماس

2-تعداد کل اعزام آمبولانس=   1483

3- تعدادمشاوره های  انجام شده = 775

4- تعداد بیماران با درمان سرپایی= 302

5- تعداد بیماران  با رضایت  شخصی (انصراف از آمدن به بیمارستان با اخذ امضاء واثر انگشت)=640

6-تعداد بیماران بستری شده=969

7- تعدا بیماران با حوادث ترافیکی (تصادفی)=286مورد با 392 مصدوم

8- تعداد بیماران با حوادث غیر ترافیکی= 211

9-تعداد سایر بیماران= 986