مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : درساعت 22/37دقیقه دیشب پنجم شهریورماه 1397  زمین لرزه 3/4ریشتر فسا را به لرزه  در آورد و مردم  وحشت زده در پارکها وجاهای  امن پناه گرفتند. براساس این گزارش بدلیل اعلام شرایط ویژه و وقوع زلزله از سوی eocقطب و وزارت  بهداشت 14پایگاه اورژانس ویکدستگاه اتوبوس آمبولانس وتمامیی پرسنل  اورژانس  شهرستان فسا به دستور  ریاست مرکز در حالت آماده باش  کامل  قرار گرقتند.