مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : سختی های کار تکنسینئ های  اورژانس بر هیچ کس پوشیده نیست و بارها، اززبان هموطنان عزیزمان شنیده ایم که شما تکنسین های اورژانس واقعا ناجی انسانها  هستید و با دعای ..خداوند خیرتان بدهد ما را بدرقه می کنند. این ویدئو گوشی از سختی های   کار اورژانس را نشان میدهد که، همکاران بی ریای ما ،در دل شب به یاری آقای 22 ساله ای شتافتند که  دچار  کاهش  سطح هوشیاری شده و و در منطقه میانجنگل ساعت یک نیمه شب در انتظاریاری و دستان  شفابخش تکنسین های سخت کوش اورژانس  می باشد. آری حقیقتا  کار در اورژانس پیش بیمارستانی با مشقات فراوانی روبرو است وهمکاران  عزیزم در اورژانس  شایسته توجه و تشویق بیشتری هستند.