مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ بیستم مردادماه1397جناب آقای رحیم کرمی زاده ریاست محترم مرکز به اتفاق آقایان  یوسف کریم زاده ویعقوب افروز مسولین محترم کنترل کیفیت وامور پایگاهها،از  زمین اهدائی  جهت پایگاه اورژانس  در  دشت خانگلی بازدید میدانی  به عمل آوردند، وسپس در جلسه ای با حضور  ریاست  شورای محل ودیگر اعضاء شورا  پیرامون مسائل ومشکلات موجود بحث وتبادل نظر نمودند وسپس از پایگاه اورژانس جلیان وپایگاه امداد ونجات هلال احمر در دو راهی جلیان بازدید کرده و مشکلات  آنان را بررسی نمودند.