مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا  کارشناسان  این مرکز طی هفته گذشته (3/11/94-9/11/94) تعداد 281ماموریت انجام داده اند که 57مورد آن مربوط به تصادفات 94مورد بیماران قلبی -تنفسی 130مورد مربوط به سایر حوادث وفوریتها می باش .لازم به ذکر است که این هفته نیز نسبت به هفته قبل 4مورد افزایش تصادفات و4مورد افزایش بیماران قلبی -تنفسی داشته ایم.