مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  اورژانس فسا: مقارن ساعت 10:47 دقیقه امروز یکشنبه بیست ویکم مردادماه  به علت واژگونی یکدستگاه پراید ابتدای روستای جلیان 5نفر مصدوم شدند، که پس ازاقدامات اولیه درمانی توشط تکنسین های اورژانس با دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای جلیان ونوبندگان به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) انتقال داده شد.