مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: در تاریخ چهارشنبه هفدهم مرداد یک دوره آموزش  همگانی تحت  عنوان ماساژ قلبی  فقط  با دست در باغ شهرداری فسا برگزار گردید.در این برنامه فرهنگی  آموزشی که توسط واحد آموزش  مرکز اورژانس برگزار گردید خانواده های حاضر در باغ  شهرداری و تیم ووشو نونهالان دختر باشگاه انقلاب نیز حضور داشتند که مورد استقبال قرار گرفت وهرگروه به مدت پانزده دقیقه  با آموزش ماساژ قلبی با دست آشنا شدند.لازم به ذکر است که  این مرکز  جهت اشاعه فرهنگ آموزش عمومی برای کلیه  اقشار جامعه  آمادگی کامل دارد.