مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا: ساعت 12:32 دقیقه امروز شانزدهم مردادماه 97برخورد خودرو 206 با پراید، در حوالی پارک آزادی 2نفر از سرنشینان خودروها را روانه بیمارستان کرد. تکنسین های اورژانس پس از  انجام اقدامات اولیه برای مصدومین  این حادثه آنها را جهت اقدامات تکمیلی به بیمارستان حضرت ولی عصر  انتقال داده شدند.