مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا: امروز جمعه همزمان با سراسر کشور کنکور،کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در  دانشگاه دولتی فسا برگزار گردید که این مرکز با یکدستگاه آمبولانس  این آزمون علمی را تحت پوشش امدادی قرار داد. ( تکنسین های اورژانس آقایان مهدی زاده و طالبی از پایگاه یک شهری).