مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا: جلسه هماهنگی ریاست اورژانس فارس جناب آقای دکتر مرادیان و ریاست اورژانس فسا جناب آقای کرمی زاده برگزار گردید

بر اساس این گزارش  هر دو ریاست در این جلسه به توافق هایی مبنی بر همکاریهای بیشتر در بین مرزهای مشترک رسیدند وریاست اورژانس فارس قول همکاری در خصوص امداد هوایی واتوبوس آمبولانس در مواقع ضروری دادند. در این جلسه که در فضایی کاملا صمیمی برگزار شد، پیرامون موضوعات EOCوهماهنگی های لازم در مواقع بحران هایی که در سطح استان رخ میدهد همچنین بررسی مشکلات مربوط به واحد بهبود کنترل کیفیت وتعاملات لازم در این رابطه وموارد ومشکلات مربوط به راه اندازی اورژانس  بانوان ومشکلات پرسنلی بحث وتبادل نظر گردید.