مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : عملکرد  پرسنل ستادی و عملیاتی این مرکز در تیرماه 1397به قرارذیل می باشد:

1-تعدادکل تماس با مرکز 115= 16714تماس

2-تعدادکل اعزام  آمبولانس = 1588

3- تعدادمشاوره های انجام شده = 930

4- تعداد بیماران سرپایی= 329

5- تعداد بیماران  با رضایت شخصی= 200

6- تعداد بیماران بستری= 990

7- تعداد بیماران حوادث ترافیکی = 285 مورد با 316 مصدوم

8- تعداد بیماران حوادث غیر ترافیکی =217

9- تعداد سایر بیماران = 1086