مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : در اثر برخورد یکدستگاه اتوبوس با خودرو سمند در محور فسا-داراب3 نفر از سرنشینان سمند در دم جان باختند و 9 نفر به بیمارستان حضرت ولی عصر اتنقال داده شدند وتعدادی نیز به صورت سرپایی مداوا شدند. بر اساس این گزارش ،حادثه در ساعت 15:37دقیقه  جمعه هشتم تیرماه اتفاق افتاد و یکدستگاه اتوبوس آمبولانس و3 دستگاه آمبولانس با خودرو فرماندهی عملیات اورژانس به محل  اعزام گردید. مصدومین پس از اقدامات اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر انتقال داده شد.( پایگاه جلیان، نوبندگان، ششده ، پایگاه یک شهری)در این ماموریت انجام وظیفه کردند.