مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : مسابقات جام رمضان با حضور 8 تیم از واحد های مختلف دانشگاه علوم پزشکی  در سالن ورزشی دانشگاه برگزار گردید، که در نهایت تیم بیمارستان حضرت ولی عصر به مقام  اول وتیم اورژانس به مقام دوم  و تیم بیمارستان  شریعتی به مقام سوم  دست یافتند.