مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : دوره آموزشی مدیریت صحنه حادثه از لحاظ روانی در تاریخ های دوشنبه وسه شنبه(21 و22) خرداد ماه در سالن کنفرانس مرکز فوریتهای پزشکی جهت کلیه پرسنل برگزار گردید، سرکارخانم اسماعیلی فر مسول واحد آموزش مرکز اورژانس در این خصوص توضیح دادند: این دوره آموزشی  توسط  آقای آذر افروز کارشناس روان شناسی بالینی از مرکز بهداشت  شهرستان در خصوص اهمیت  سلامت روانی در زندگی فردی و راهکارهای مدیریت صحنه حادثه از لحاظ روانی ارائه گردید که مورد استقبال پرسنل نیز قرار گرفت.