مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ  پنجشنبه دهم خرداد ماه، طی تماس تلفنی از روستای جلیان مبنی بر کاهش سطح هوشیاری دختر بچه  7 ساله با سابقه  تالاسمی مینور وبزرگی طحال وپلاکت پائین  پس از تشنج اولیه  ،  بلافاصله از طرف ستاد عملیات اورژانس، تکنسین های پایگاه جلیان آقایان ایوب روستا وحسن قنبری به محل  اعزام شدند . پس از رسیدن بر بالین بیمار وارزیابی اولیه ،  متوجه شدند که میزان اشباء اکسیژن خون بیمار  تا حد 31درصد کاهش پیدا کرده ، که با اقدام سریع و به موقع و انجام لوله گذاری (اینتوبیشن) وحمایت تنفسی ضمن مراقبت های تکمیلی به سمت بیمارستان حضرت ولی عصرحرکت میدهند که خوشبختانه پس از پنج دقیقه وضعیت تنفسی بیمار پایدارشده وتکنسین ها ضمن بیرون آوردن لوله تنفسی بیمار با علائم اولیه قابل قبول،( اکسیزن خون 99درصد نبض130فشار خون95/60وتنفس 18) جهت ادامه درمان تحویل واحد تریاژ بیمارستان میدهند، که پس از بررسی های بعمل آمده  بیمار در وضعیت  مطلوب قرار دارد.