مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: کارگاه آموزشی انواع  خاموش کننده آتش در دو مرحله ، توسط واحد آموزش در  سالن آموزش اورژانس واقع در ساختمان  جدید ( شماره 2 ) اورژانس، توسط  کارشناس خبره کپسول های آتش نشانی برگزار گردید، سرکار خانم اسماعیلی فر، مسول واحد آموزش اورژانس115 گفت در تاریخ های ،هفتم وهشتم  خرداد ماه 97 این کارگاه به صورت تئوری و عملی جهت پرسنل ستادی وعملیاتی انجام شد وتمامیی شرکت کنندگان  با انواع مواد خاموش کننده آتش آشنا شدند.بر اساس این گزارش مسول واحدآموزش اورژانس  در ادامه افزودند کلاس آموزش همگانی با عنوان ، راههای پیشگیری از سکته های مغزی وقلبی ،توسط آقای رادپور، جهت خانم های آرایشگرشهرستان ،روزسه شنبه هشتم خرداد به صورت تئوری وعملی در محل مرکز بهداشت برگزار گردید.