مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: در ساعت  11:18 دقیقه روز سه شنبه یکم  خرداد ماه  97 از طرف ستاد عملیات اورژانس ، پایگاه سوم شهری به آدرس خیابان عشایری کوچه 48جهت بیمار قلبی 84ساله اعزام گردید ،پس از رسیدن تکنسین های اورژانس (آقایان  فتاحی وستوده) بر بالین بیمار، متوجه می شوند که فاقد هرگونه علائم حیاتی  می باشد،  که با اقدام سریع وبه موقع وشروع عملیات احیاء قلبی پس از 20 دقیقه تلاش همکاران، علائم  اولیه حیات (نبض وتنفس)دربیمار ظاهر می گردد،و پس از اقدامات تکمیلی جهت ادامه درمان به بخش کت لب ( آنزیوگرافی وآنژیوپلاستی) بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)انتقال میدهند.  بر اساس همین گزارش در ساعت 19:09دقیقه همان روز مجددا جهت بیمار52ساله باسابقه دیابت که دچار ایست قلبی شده بود به آدرس خیابان مهدیه کوچه 4 اعزام می گردند .آقایان ملکی و فتاحی پس از رسیدن  بر بالین بیمار ، بلافاصله عملیات احیاء قلبی تنفس شروع نموده که با این اقدام  به موقع بعد از 20دقیقه تلاش موفق به نجات  بیمار می شوند،وپس از اقدامات تکمیلی جهت  ادامه درمان به بیمارستان  حضرت ولی عصر(عج) اعزام می نمایند.