مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : ساعت 10صبح روز  دوشنبه 31 اردیبهشت، آقای کریم زاده از طرف  مرکز اورزانس در جلسه ستاد اربیعن فرمانداری شرکت نمود. بر اساس این گزارش ، جلسه با حضور آقای منشی معاون فرماندار، در خصوص ارائه بهتر خدمات  به  زائرین حضرت ابا عبد الله الحسین (ع)  برگزار شد وتصمیماتی در این مورد اتخاذ گردید، ضمنا مرکز اورژانس نیز آمادگی کامل خود را اعلام نمود.