مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : امروز یکشنبه 23اردیبهشت ماه، این مرکز با  یکدستگاه آمبولانس و 2 تکنسین فوریتهای پزشکی در توزیع ماسک وپمفلت های آموزشی  با واحد کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت در سطح شهر همکاری نمود،بر اساس این گزارش ،واحد مدیریت کاهش خطر بلایا در راستای  آگاهی بخشی به شهروندان  در زمینه حفاظت فردی  در برابر ریز گردها اقدام به این حرکت فرهنگی -آموزشی نمود.ضمنا توصیه می گردد جهت مصون ماندن از  آلودگی هوا  از ماسک مناسب استفاده شود.