مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: روز شنبه 22 اردیبهشت بیمار 62 ساله دارابی که دچار سکته قلبی شده بود ، پس از پذیرش توسط MCMCوهماهنگی های لازم در این خصوص توسط EOCاورژانس فسا، بوسیله بالگرد اورژانس جهرم به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) انتقال داده شد.لازم به ذکر است که مسولEOCوسوپروایزور این مرکز جهت فرود بالگرد وتحویل بیمار به بخش کت لب بیمارستان حضور داشتند وامور نظارت وهماهنگی های لازم جهت این ماموریت  انجام شد، وبیمار پس از انتقال به واحد مربوطه،  توسط  آقای دکتر الکامل متخصص داخلی  قلب وعروق معاینه وبا توجه به مشکلات بوجود آمده برای بیمار( گرفتگی رگ LAD)اقدامات لازم صورت گرفت ، وطبق پیگیری های بعمل آمده توسط سوپروایزوراورزانس، وضعیت بیمار  رضایت بخش گزارش شده است.