مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : واژگونی یکدستگاه کامیون در محور  زاهد شهر  -جهرم ( انتهای پشت چک) یک کشته ویک زخمی  به جا گذاشت. بر اساس این گزارش  صبح روز شنبه97/02/22 از طرف ستاد عملیات اورژانس فسا ، پایگاه زاهدشهر  جهت همکاری  با پایگاه اورژانس علویه جهرم  به منطقه پشت چک فرا خوانده شد ،پس از رسیدن تکنسین های اورژانس با همکاری نیروهای مردمی  وآتش نشانی  زاهد شهروعلویه،مصدوم رها سازی شد وبعد از اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین ها، جهت ادامه درمان به وسیله بالگرد (هلی کوپتر ) به بیمارستان جهرم انتقال داده شد.تکنسین های حاضر در این ماموریت  آقایان یعقوب افروز و وحید عباسی انجام وظیفه نموده اند.