مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا :  در تاریخ یازدهم  اردیبهشت، کارشناس مسول کنترل کیفیت  به همراه اعضاء ستاد هدایت وارتباطات این مرکز جهت اشنایی با مناطق مختلف بخش ششده وقره بلاغ بازدید میدانی بعمل آوردند. هدف از این ماموریت ،ارزیابی و تصمیم گیری صحیح وسریع  اعزام  آمبولانس ها به مناطق مرزی شهرستان می باشد ، ضمنا طبق برنامه ریزی بعمل آمده ، بازدید میدانی از  دیگر بخش های شهرستان  انجام خواهد شد. قابل ذکر است که  این بازدید میدانی  از ابتدای میدان خلیخ فارس تا آخر مناطق حوزه استحفاظی فسا به سمت داراب ومنطقه ششده وقره بلاغ  انجام گردید.