مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا: در پی واژگونی یک دستگاه کامیون در ساعت 7:50دقیقه صبح امروز یکشنبه نوزدهم فروردین در مسیر گردنه ایج استهبان وتماس مردمی  همچنین در خواست کمک از طرف اورژانس استان بلا فاصله دو دستگاه آمبولانس و یکدستگاه اتوبوس آمبولانس به محل  اعزام گردید، بر اساس این  گزارش 15 نفر از مصدومین پس از اقدامات اولیه پزشکی توسط کارشناسان اورژانس با اتوبوس آمبولانس جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر فسا و13 مصدوم دیگر با آمبولانس های اورژانس استهبان  به بیمارستان   استهبان  اعزام شدند، دو نفر هم  در محل حادثه جان  باختند که  کلیه  افراد  از اتباع  خارجی ( افغانی ) بودند.ضمنا کد های  دوگان و ششده  اولین  آمبولانس هایی بودند که به محل حادثه رسیدن وعملیات  تریاژ( دسته بندی) مصدومین را انجام دادند.