مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : با توجه به دستور العمل نوروزی  سازمان  اورژانس کشور و  تاکید  ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی فسا وریاست محترم مرکز اورژانس  در خصوص  امداد نوروزی1397 اقدامات ذیل انجام گرفت :

1- تشکیل جلسه هماهنگی  درون بخشی واحد های مختلف  در خصوص  ستاد امداد نوروزی 1397

2-خرید دو دستگاه کانکس جهت استقرار ایستگاه  کمپ سلامت نوروزی ( ورودی شهر  وامام زاده اسماعیل)

3-آمادگی  2 پایگاه شهری- 12پایگاه جاده ای-یک پایگاه روستایی  جهت پوشش کامل تمامیی جاده های مواصلاتی  شهرستان

4-آمادگی کامل پرسنل اورژانس115 واستفاده  حد اکثری از پرسنل  ولغو مرخصی از 96/12/25لغایت97/1/15

5-سرویس وتجهیز 18 دستگاه آمبولانس  ویکدستگاه اتوبوس آمبولانس جهت ارائه خدمات نوروزی

6- هماهنگی های لازم  بین  اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی جهت  پذیرش بیماران احتمالی

7-هماهنگی  های لازم  جهت  ارسال گزارشات وماموریت های روزانه  اعم از تصادفات وغیره  به اورژانس کشور

8- تهیه بنر های ابلاغی سازمان اورژانس کشور ونصب در هفت نقطه شهرستان وجاده های مواصلاتی توسط روابط عمومی

9- تهیه پمفلت های آموزشی جهت  چهار شنبه سوری  و امداد نوروزی و توصیه های لازم جهت مسافران در  ایام نوروز

10- شیفت بندی  پرسنل پایگاه ها ، ستاد مدیریت بحران ، ریاست  وجانشین وارسال آن به اورژانس کشور و فرمانداری ویژه  شهرستان